Bezpečnostný certifikát našich veží

Veže Zoody spĺňajú najprísnejšie európske bezpečnostné normy a sú označené CE (Communauté Européenne).

Bezpečnostný certifikát našich veží

Každý chce pre svoje dieťatko to najlepšie a v prípade učiacej veže, chce samozrejme vybrať tú najbezpečnejšiu.

Aby sme dokázali, že sú naše veže naozaj bezpečené a získali označenie CE, museli prejsť mnohými prísnymi testami a skúškami.

Hoci učiaca veža nespadá pod produkty, ktoré toto označenie musia mať, my sme sa rozhodli ísť touto cestou a certifikát pre naše veže získať, aby sme ubezpečili našich zákazníkov, že Zoody veže sú naozaj bezpečné a sú tou najlepšou voľbou pre detičky.

Všetky naše veže preto poputovali do špeciálneho laboratória, kde boli podrobené rôznym skúškam. Naše veže oficálne spĺňajú normy:

ČSN EN 71-1+A1  Bezpečnosť hračiek - Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti

STN EN 71-3 + A1  Bezpečnosť hračiek - Časť 3: Migrácia určitých prvkov

 

 

ce

Čo je vlastne označenie CE?

CE (Communauté Européenne resp. Conformité Européenne) značenie je potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú tie požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia a v určitých prípadoch aj interoperability.

Aby sme získali bezpečnostný certifikát, museli sme preukázať, že sú naše veže naozaj bezpečné. Testovanie veží sme si vyskúšali aj u nás.

ce

Čo všetko sme skúšali? Napríklad vystaviť veže otvorenému ohňu na dobu dlhšiu ako 10 sekúnd, záťažový test, test náklonu. Dokázali sme, že naše veže nemajú žiadne ostré hrany, žiadne výčnelky a sú absolútne bezpečné pre detské rúčky.

Naše veže nemajú žiadne skrutky, kvôli ktorým by mohlo prísť časom k rozkývaniu konštrukcie. Naše veže sú spájané výlučne drevárskymi spojmi. Skúšali sme maximálne možné zaťaženia veží pre jedno, aj pre dve detičky.

ce

Skúšali sme aj to, či je veža bezpečná z toho hľadiska, či sa vo veži nemôže zaseknúť žiadna rúčka, nôžka, či hlava. Že sú naše veže dostatočne stabilné a pri správnom používaní nehrozí ich prevrhnutie. Testovali sme napr aj to, čo sa stane s vežou, keď padne z rôznej výšky, keď spadne na nohy, či na bok.

Samozrejmé je, že všetky nami používané materiály, ako aj nátery, sú absolútne bezpečné a pre deti nezávadné.