Balenie veže

Ak je krabica s vežou akokoľvek poškodená, nepreberajte ju a spíšte s kuriérom zápis o škode.

Balenie veže

Objednali ste si svoju učiacu vežu Zoody, nedočkavo čakáte na kuriéra, avšak keď ste ju prevzali, zistili ste, že bola počas prepravy poškodená. A nemôžete ani kuriérovi ukázať rozsah škôd, pretože sú už dávno preč ... Takže sa pýtate, čo mám teraz robiť?

Niekedy môže dôjsť k poškodeniu počas prepravy. Je smutné, že prepravca neberie ohľad na to, koľko označení "krehké" má zásielka a že vyžaduje starostlivé zaobchádzanie. K poškodeniu môže dôjsť buď hrubým zaobchádzaním s krabicami, alebo vo všeobecnosti v dôsledku presunu nákladu vo vnútri prepravných áut.

Môže to vyzerať aj takto:

krabicakrabica

Alebo takto:

balenie

 

Nie vždy, je viditeľné poškodenie krabice, niekedy sa žiaľ ukáže škoda až po jej rozbalení:

poskodenieposkodenieposkodenie

poskodenie

 

Ako postupovať, ak prišla veža poškodená?

Ak zbadáte akékoľvek poškodenie, vežu nepoužívajte! Hrozí, že je narušená stabilita a môže dôjsť k zraneniu vášho dieťatka. Hneď ako zistíte akékoľvek poškodenie, kontaktujte nás na info@zoody.sk. Emailom nám zašlite fotky poškodenia, krabice aj s viditeľným štítkom s adresou a označenia krehké. Neodhadzujte žiadny obalový materiál.

Každú reklamáciu riešime individuálne vzhľadom na rozsah poškodenia a vždy ju vybavíme k spokojnosti zákazníka.

Ak došlo k poškodeniu, kvôli ktorému nie je možné vežu používať, bude potrebné ju zaslať naspäť, aby sme ju mohli vymeniť, alebo v lepšom prípade opraviť. 

Pri balení veže sa riaďte týmto postupom:

1. Nastaviteľný stupienok vložte do najnižej polohy a pomocou strečovej fólie (môžte použiť napr. potravinársku) ho pripevnite ku konštrukcii veže  - tento krok je veľmi dôležitý, nakoľko by inak stupienok cestoval po krabici a poobíjal by vežu.

balenie

2. Obaľte bezpečnostné tyčky do bublinkovej fólie a opäť pripevnite ku konštrukcii veže - tento krok je veľmi dôležitý, nakoľko by inak tyčky cestovali po krabici a poobíjali by vežu.

balenie

3. Teraz je veža pripravená na to, aby bola obalená do bublinkovej fólie. Uistite sa, prosím, že je obalená celá veža, vrátane nôh. Aby sme zaistili, že ostane bublinková fólia na svojom mieste, prilepte ju lepiacou páskou.

balenie

4. Po zabalení do bublinkovej fólie je na rade polystyrén. Polystyrén pripevnite k vonkajšiemu povrchu pomocou fólie (pozri obrázok nižšie), alebo lepiacej pásky. Ak sa polystyrén počas prepravy zlomil, jednoducho umiestnite kúsky polystyrénu tak, aby sa zmestili do veže, a zaistite ho fóliou. Ak je polystyrén úplne poškodený, použite iný dostupný druh výplne.

baleniebalenie

balenie

5. Na spodok krabice umiestnite polystyrén. Ak bola krabica počas prepravy poškodená, zalepte ju, prosím, lepiacou páskou.

balenie

6. Teraz môžte vložiť vežu do krabice.

balenie

7. Na vrch položte opäť polystyrén a krabicu zalepte lepiacou páskou.

balenie

Teraz je už veža pripravená na vyzdvihnutie kuriérom.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť pri balení :).