Ako podporiť samostatnosť u detí?

Podpora samostatnosti u detí je dôležitý aspekt ich vývoja a má zásadný vplyv na ich sebavedomie, zručnosti a celkový osobnostný rozvoj.

Ako podporiť samostatnosť  u detí?

1. Dôverujte dieťaťu 

Ukážte dieťaťu, že mu veríte. Dajte mu primerané úlohy, ktoré zodpovedajú jeho veku a schopnostiam.
Môže ísť o úplne bežné situácie ako napríklad výber oblečenia.

Príklad: Požiadajte dieťatko o pomoc pri umývaní zeleniny do polievky, či o utretie prachu na poličke. Hoci sú to pre nás dospelých banality, dieťatku dodávajú pocit dôležitosti a budujú jeho samostatnosť.


2. Učte a vysvetľujte

Vysvetľujte a ukazujte, ako robiť sa dajú rôzne úlohy. Uistite sa, že dieťa rozumie tomu, čo sa od neho očakáva. Buďte pri plnení úloh trpezliví a dajte dieťaťu čas na to, aby samé úkon dokončilo. Deti potrebujú čas a môžu robiť chyby, čo je prirodzená súčasť učenia.

Príklad: Poproste dieťatko, aby vám pomohlo vytriediť odpad na plasty a papier. Vysvetlite mu dôležitosť separovania a nechajte ho samé posúdiť, kam jednotlivé veci patria.

3. Poskytujte pozitívnu spätnú väzbu

Chváľte úsilie a úspechy dieťaťa. Pozitívna spätná väzba posilňuje ich sebavedomie a motiváciu. 

4. Vytvorte bezpečné prostredie

Zaistite, aby prostredie, v ktorom dieťa skúša nové veci, bolo bezpečné. To im umožní skúmať a učiť sa bez nadmerného rizika, buďte však vždy nablízku, aby ste mu mohli ponúknuť pomoc.

uciaca veza

 

Príklad: Učiaca veža poskytuje dieťaťu bezpečný priestor a nemusíte sa obávať rizika prevrhnutia stoličky, spadnutia z kuchynskej linky, či toho, že dieťa stúpi vedľa.

5. Podporujte zodpovednosť

Zapojte deti do domácich úloh a povinností primeraných ich veku. Učia sa tak zodpovednosti a sebestačnosti.

Príklad: Nechajte dieťa, aby si upratalo svoje hračky, poprosite ho o pomoc pri umývaní riadu.

6. Podporujte rozhodovanie

Dajte dieťaťu niekoľko možností a nechajte ho vybrať si. Učte deti chápať dôsledky svojich rozhodnutí. Pomáha im to rozvíjať kritické myslenie a zodpovednosť.

Príklad: Poproste dieťa, aby vybralo ktorú knihu si budete čítať, alebo rozhodlo kam pôjdete na prechádzku.

7. Podpora emocionálnej samostatnosti

Pomáhajte deťom rozvíjať schopnosť rozpoznávať a vyjadrovať svoje pocity. Učte ich, ako riešiť problémy samostatne a povzbudzujte ich v tom, aby premýšľali o riešeniach a robili rozhodnutia.