Ako vežu používať?

Ku každej veži dostanete návod na používanie. Veža má bezpečnostné tyčky, ktoré zabraňujú vypadnutiu. Vežu je vždy potrebné používať pod dohľadom dospelej osoby a opretú prednou stranou o linku (príp. iný nábytok). Pokiaľ vaše dieťatko ešte nevie bezpečne vstupovať a vyliezať z veže, odporúčame ho do nej vkladať. Ak sa dieťatko snaží odtláčať od linky, hrozí prevrátanie veže a vtedy odporúčame znížiť polohu stupienka.